Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze sklepu internetowego DESKORAMA.pl, w tym również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Właściciela oraz Użytkowników.

Właścicielem sklepu DESKORAMA.pl oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma DESKORAMA Waldemar Lemańczyk (NIP 5551796351) z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 1.

Ogólne

 1. Sklep internetowy DESKORAMA.pl dostępny jest pod adresem www.deskorama.pl.
 2. Korzystanie z funkcji sklepu, w tym dokonywanie zakupów, jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Sklep umożliwia zapoznanie się z treścią Regulaminu przez umieszczenie go pod wskazanym w punkcie 1 adresem w zakładce "Regulamin".
 4. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną ręcznie wykonanych produktów. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet.
 5. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz w celu obsługi ewentualnych reklamacji i zwrotów.
 2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji usług transportowych związanych z doręczeniem zamówienia na adres wskazany przez Klienta.

Towary

 1. Wszystkie oferowane towary są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Każdy produkt jest szczegółowo oznaczony. W katalogu produktów na stronie wskazane sa informacje o właściwościach towaru, jego cenie, użytych materiałach, rozmiarze i ewentualnych zaleceniach dot. sposobu użytkowania.
 3. Ponieważ każdy produkt jest wykonywany ręcznie zdjęcia i rysunki służą wyłącznie celom prezentacyjnym. Finalny produkt może nieznacznie różnić się od egzemplarza widocznego na zdjęciu.

Ceny

 1. Wszystkie ceny widoczne na stronie sklepu podane są w złotych polskich (PLN).
 2. Prezentowane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zależny jest od wagi zamawianych produktów i wskazany zostanie na etapie składania zamówienia.
 3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 4. Ewentualne oferty promocyjne nie dotyczą zamówień złożonych wcześniej i będących w trakcie realizacji w chwili ogłoszenia oferty promocyjnej.

Realizacja zamówień

 1. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy są realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym złożono zamówienie.
 3. Klient składa zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz bez zakładania konta w serwisie.
 4. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i wystawienia rachunku.
 5. Zamówienie uznaje się za złożone skutecznie z chwilą poprawnego ukończenia procesu płatności.
 6. Sklep zastrzega prawo odmowy realizacji jeśli Klient poda w formularzu zamówienia nieprawidowe lub niepełne dane, tudzież nie uiści zapłaty za towar.

Czas realizacji

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji oraz przewidywanego czasu dostawy.
 3. Czas realizacji zależny jest od wybranych przez Klienta produktów.
 4. W przypadku zamówienia produktów, których dostępność opisana jest jako "na zamówienie" lub zamówienia produktów opisanych jako "dostępne" w ilości przewyższającej zapas magazynowy realizacja zamówienia może wydłużyć się o czas niezbędny do przygotowania zamówionych produktów.
 5. O czasie realizacji Klient każdorazowo informowany jest elektronicznie lub telefonicznie po złożeniu zamówienia.
 6. Możliwe jest uzyskanie informacji o czasie przygotowania wybranych produktów przed złożeniem zamówienia poprzez skierowanie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu doręczenia.Sklep nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania lub zaniechania firm spedycyjnych.

Płatności

 1. Sklep umożliwia dokonywanie płatności on-line.
 2. Operatorem płatności jest firma Dotpay sp. z o.o. (ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).
 3. Warunki obsługi płatności opisane są w regulaminie płatności DotPay.

Reklamacje

 1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 2. Roszczenie usunięcia wady lub wymiany na wolną od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.
 3. Jeśli towar ma wadę Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie wymieni rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwaniami dotyczącymi sposobu realizacji rękojmi należy odesłać na adres Sklepu. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zakup oraz dane kontaktowe.
 5. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki z towarem.
 7. W przypadku, gdy realizacja żądania Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi Sklep.
 8. Reklamacja nie podlega uwzględnieniu w przypadku niewłaściwego użytkowania produktu oraz niestosowania się do zaleceń użytkowania dołączonych do produktu oraz zamieszczonych na stronie.

Zwroty

 1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego towaru Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny.
 2. Wyjątek od powyższego stanowią towary, od których nabycia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie można odstąpić, w tym produkty wykonane na indywidualne zamówienie Klienta.
 3. Zwracany towar podlega przyjęciu przez Sklep wyłącznie, jeśli zostanie odesłany kompletny i nieuszkodzony, bez śladów użytkowania.
 4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy do przesyłki należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 6. Weryfikacja zwrotu nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od chwili doręczenia przesyłki do Sklepu.
 7. Zgodnie z obowiązującym prawem produkty wykonane na specjalne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

Postanowienia końcowe

 1. Sklep realizuje zamówienia w języku polskim i w zgodzie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zakupów dokonywanych w Sklepie jest sąd powszechny wg. przepisanej właściwości miejscowej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnegi z dnia 23.04.1964r. , Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2012r.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 października 2018r.