Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma DESKORAMA Waldemar Lemańczyk (NIP 5551796351) z siedzibą w Chojniczkach przy ul. Widokowej 1.
 2. Dane, które dobrowolnie wprowadzisz w formularzu zamówienia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i związanej z tym korespondencji.
 3. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały podane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Posiadasz prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz żądania ograniczenia przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza firmami świadczącym usługi (np. firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, banki - w zakresie realizacji płatności) na rzecz Administratora, które niezbędne są do realizacji Twojego zamówienia.
 6. Twoje dane nie zostaną poddane procesom automatycznego przetwarzania, w tym profilowaniu.